Urejanje problematike kategorizacije občinskih cest, ki potekajo prek zasebnih zemljišč

Državni svet je v ponedeljek, 30. 3., pripravil posvet z naslovom Urejanje problematike kategorizacije občinskih cest, ki potekajo preko zasebnih zemljišč. V zadnjem času so občine deležne čedalje bolj pogostih pozivov, naj bolj intenzivno pristopijo k reševanju problematike kategoriziranih občinskih cest, ki potekajo preko zasebnih zemljiščih, in poskrbijo za ureditev lastninskih razmerij ali izvzamejo zemljišča iz kategorizacije občinskih cest. To dolžnost občinam nalaga zakonodaja in Ustavno sodišče, ki sodi v korist lastnikov zemljišč in razveljavlja občinske odloke o kategorizaciji občinskih cest, če občina z lastnikom ni sklenila pravnega posla za pridobitev zemljišča ali ga ni razlastila. Na nujnost aktivnejšega urejanja lastninskih razmerij na zemljiščih, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste, opozarjajo tako lastniki zemljišč kot Varuh človekovih pravic in Ministrstvo za infrastrukturo.

-- video placeholder --

Udeležence je uvodoma nagovoril predsednik Državnega sveta Mitja Bervar, ki je med drugim poudaril, da je tokratni posvet eden tistih, ki se tematsko dotika zelo pomembnega vprašanja uresničevanja zakonitosti in spoštovanja ustavnega reda v naši državi. Dodal je, da je težko pričakovati, da bodo občine ob nakopičenih problemih sposobne po hitrem postopku same, brez dodatne finančne in strokovne pomoči, zadostiti zahtevam zakonodaje. To je bil tudi razlog, da smo se v Državnem svetu odločili za organizacijo posveta in nanj povabili čim širši nabor deležnikov, ki se v različnih vlogah soočajo s to problematiko. Nagovor predsednika Državnega sveta v celoti: kategorizacija_cest_30_03_2015.docx

Copyright 2013, Vse pravice pridržane