A R H I V S K A     S T R A N

Član Državnega sveta

Štrukelj

Branimir Štrukelj

Državni svetnik

Član Interesne skupine delojemalcev

Podpredsednik Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport 

Član Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve

 

Rojen 23. marca 1957 v Ljubljani.

Glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja.

Po končani srednji šoli (Gimnazija Moste) se je vpisal na ljubljansko Filozofsko fakulteto, kjer je leta 1988 diplomiral iz zgodovine in umetnostne zgodovine. Od 1996 je glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), od 1997 pa tudi član 27-članskega izvršilnega odbora Izobraževalne internacionale (Education International), ki po vsem svetu združuje več kot 30 milijonov članov.

Leta 1990 se je zavzemal za samostojen učiteljski sindikat in je tako eden od pobudnikov ustanovitve SVIZ-a. Med letoma 1994 in 1999 je bil predsednik KUD France Prešeren, od marca 2006 (ponovno izvoljen na rednem kongresu za mandat 2007-2011) pa je predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja. Je tudi predsednik Odbora Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev, ki deluje pri Kapitalski družbi.