A R H I V S K A     S T R A N

Član Državnega sveta

  Dušan Strnad

V Državni svet izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov v volilni enoti številka 22, s sedežem v Grosuplju

Član Interesne skupine lokalnih interesov

Član Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Član Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

 

elektronska pošta

Dušan Strnad se je rodil 24. oktobra 1961, po rodu je Dobrepoljec, že več kot 25 let pa živi v Kriški vasi pod Polževim, krajevna skupnost Višnja Gora. Z ženo in tremi polnoletnimi otroki živi in dela na srednje veliki kmetiji.

Po zaključku srednje šole je bil zaposlen v Cestnem podjetju Ljubljana, nato kot računovodja na OŠ Dobrepolje, od leta 2000 pa je bil zaposlen kot glavni tajnik Slovenske demokratske stranke, na sedežu stranke v Ljubljani. Ob delu je kasneje študiral na višji šoli Doba in pridobil naziv Poslovni sekretar. 

Aktivno družbeno-politično življenje ga je vodilo po različnih aktivnosti v domačem kraju in občini Ivančna Gorica. Ob ustanovitvi občine Ivančna Gorica je leta 1994 postal tajnik novonastalega občinskega odbora stranke SDS, leta 1997 pa njegov predsednik. Leto kasneje je bil prvič izvoljen v Občinski svet Občine Ivančna Gorica, kjer je kot svetnik deloval tri mandate. Od leta 2005 pa do izvolitve za župana je bil tudi podžupan občine Ivančna Gorica. V vseh teh letih je sodeloval pri nekaterih večjih projektih in aktivnostih občine Ivančna Gorica. Bil je predsednik gradbenega odbora pri gradnji nove šole v Višnji Gori, predsednik gradbenega odbora pri gradnji vodovoda po Polževski planoti, vodil pa je tudi organizacijo različnih prireditev, ena večjih je vsakoletna občinska proslava ob dnevu državnosti. 

V domačem kraju je aktiven član Prostovoljnega gasilskega društva Kriška vas in Turističnega društva Polževo, prostovoljstvo in dobrodelnost pa prihaja pri njem do izraza tudi pri delu v dobrodelni Ustanovi vrtnica, za pomoč ljudem v stiski, v kateri je bil dolgo časa predsednik ter v ZŠAM Ivančna Gorica. Nekdaj aktiven športnik rokometaš, se danes s športom ukvarja le še rekreativno.

Osem let je bil član Državne volilne komisije.
Leta 2010 je bil izvoljen za župana občine Ivančna Gorica.
Od leta 2012 je član Državnega sveta Republike Slovenije. 

22. volilna enota obsega naslednje občine: Dobrepolje, Grosuplje, Ivančna Gorica, Kočevje, Kostel, Loški potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica

Kontaktna oseba na občini za stik med državnim svetnikom in volilno bazo:

OBČINA RIBNICA
Gorenjska cesta 3
1310 RIBNICA
Kontaktna oseba: Jože Levstek, župan Občine Ribnica
E-pošta: joze.levstek@ribnica.si
Telefon: (01) 837 20 02
Uradne ure: vsako sredo od 8.00 do 10.00, pri čemer je potrebna predhodna najava pri Metki Tomšič (01) 837 20 02.
*Državni svetnik Dušan Strnad bo imel po predhodnem dogovoru občasne uradne ure v pisarni OO SDS Ribnica, Škrabčev trg 40, Ribnica.