A R H I V S K A     S T R A N

Član Državnega sveta

  Branko Šumenjak

V Državni svet izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov v volilni enoti številka 8, s sedežem v Ljutomeru

Član Interesne skupine lokalnih interesov

Predsednik Mandatno -imunitetne komisije

Član Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

elektronska pošta

Rojen 8. aprila 1953. Otroštvo je preživel v Ormožu, kjer je tudi obiskoval osnovno šolo. Maturiral je leta 1973 na Gimnaziji Ljutomer. Študiral je na Biotehnični fakulteti v Ljubljani 1973-1975, vendar študija ni dokončal. V letih 1980-1981 je opravil šolanje na železniški prometni šoli.

Delovne izkušnje:

1970-1980 poučevanje telesne vzgoje na Osnovni šoli Miklavž pri Ormožu; 
1981-1984 vlakovni odpravnik na postajah Ptuj in Pragersko;
1984-1987 inštruktor proizvodne prakse za učence Srednje železniške šole Maribor;
1987-1993 referent za promet v sekciji za promet Pragersko;
1993 - zastopnik slovenskih železnic na Hrvaškem.

Je veteran vojne za Slovenijo iz 1991. Poročen in oče hčere.
Od leta 2006 naprej je svetnik Občinskega sveta Ormož in podžupan Občine Ormož.

8. volilna enota obsega naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Gornja Radgona, Križevci, Lenart, Ljutomer, Ormož, Radenci, Razkrižje, Sveta Ana, Sveti Jurij ob Ščavnici, Veržej, Apače, Središče ob Dravi, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Svetniška pisarna:
OBČINA ORMOŽ
Ptujska cesta 6
2270 ORMOŽ
Telefon: (02) 741 53 00
Svetniška pisarna: v prostorih Občine Ormož
Uradne ure svetniške pisarne: vsak ponedeljek v mesecu od 10.00 do 11.00
Kontaktna oseba: Mateja Serec
Telefon: (02) 741 53 11
E-pošta: mateja.serec@ormoz.si
Uradne ure: ponedeljek, torek in četrtek 7.00 - 15.00
sreda 7.00 - 17.00
petek 7.00 - 13.00

Kontaktna oseba na občini za stik med državnim svetnikom in volilno bazo:

OBČINA BENEDIKT
Čolnikov trg 5
2234 BENEDIKT
Kontaktna oseba: Milan Gumzar, župan
Telefon: 041 789 204 ali (02) 703 60 82
E-pošta: obcina@benedikt.si

OBČINA CERKVENJAK
Cerkvenjak 25
2236 CERKVENJAK
Kontaktna oseba: Marjan Žmavc, župan
E-pošta: marjan.zmavc@cerkvenjak.si
Telefon: (02) 729 57 02
Mobilni telefon: 041 742 037
Uradne ure: ponedeljek, torek in četrtek 8.00 - 15.00
sreda 8.00 - 17.00
petek 8 00- 13.00