A R H I V S K A     S T R A N

Član Državnega sveta

  Mag. Stevo ŠČAVNIČAR

V Državni svet izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov v volilni enoti številka 10, s sedežem na Jesenicah

Član Interesne skupine lokalnih interesov

Član Komisije za lokalno samoupravo in regionani razvoj

Član Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

elektronska pošta

Rojen je bil 6. avgusta 1953. Obiskoval je gimnazijo Jesenice. Po poklicu je univ. dipl. prof. fizike, študiral je na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani. Na Poslovni šoli Bled je opravil podiplomski študij managmenta in si pridobil magistrski naziv znanosti.
Zaposlen je v Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske, kjer opravlja delo direktorja zavoda.

Delovne izkušnje:
1982 – 1988 sistemski programer v Železarni Jesenice;
1989 – 1993 vodja računskega centra v Železarni Jesenice;
1993 – 1996 direktor podjetja IZID d.o.o, razvoj računalniških programov;
1997 – 1998, svetovalec za izobraževanje s področja informatike v Izobraževalnem centru v Poljčah (Ministrstvo za obrambo);
1998 – 2000, član UO za področje informatike v podjetju Paloma d.d.;
2000 – 2001, vodja informatike v podjetju Bauhaus;
Od leta 2001 pa direktor Razvojne agencije Zgornje Gorenjske.

10. volilna enota obsega naslednje občine: Bled, Bohinj, Jesenice, Kranjska gora, Radovljica, Žirovnica, Gorje

Svetniška pisarna:
OBČINA JESENICE
Svetniška pisarna: prostori Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, Spodnji Plavž 24/e, Jesenice
Uradne ure svetniške pisarne: vsak torek od 13. do 16. ure
Kontaktna oseba: mag. Stevo Ščavničar, državni svetnik
Telefon: (04) 581 34 14
E-pošta: stevo.scavnicar@ragor.si

Kontaktna oseba na občini za stik med državnim svetnikom in volilno bazo:

OBČINA RADOVLJICA
Gorenjska cesta 19
4240 RADOVLJICA
Kontaktna oseba: Manca Šetina Miklič, vodja Kabineta župana
Telefon: (04) 537 23 23 ali (04) 537 23 00
Mobilni telefon: 041 695 041
E-pošta: manca.setina-miklic@radovljica.si
Uradne ure: ponedeljek, torek, četrtek in petek 9.00 – 12.00
sreda 9.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00

OBČINA ŽIROVNICA
Breznica 3
4274 ŽIROVNICA
Kontaktna oseba: Helena Čadež
Telefon: (04) 580 91 00
E-pošta: obcina@zirovnica.si
Uradne ure: v času uradnih ur sprejemne pisarne