A R H I V S K A     S T R A N

Član Državnega sveta

  Miloš POHOLE

V Državni svet izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov v 17. volilni enoti s sedežem v Logatcu

Član Interesne skupine lokalnih interesov

Član Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve

Član Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

elektronska pošta

17. volilna enota obsega naslednje občine: Bloke, Borovnica, Cerknica, Logatec, Loška dolina, Vrhnika, Log-Dragomer  

Svetniška pisarna:

OBČINA CERKNICA
Cesta 4. maja 53
1380 CERKNICA
Telefon: (01) 709 06 10
Svetniška pisarna: v prostorih Občine Cerknica (prvo nadstropje)
Uradne ure svetniške pisarne: vsak prvi ponedeljek v mesecu ob 9. uri
Kontaktna oseba: Miloš Pohole, državni svetnik
Mobilni telefon: 041 230 514
E-pošta: m.pohole@gmail.com

Kontaktna oseba na občini za stik med državnim svetnikom in volilno bazo:

OBČINA LOŠKA DOLINA
Cesta Notranjskega odreda 2
1386 STARI TRG PRI LOŽU
Kontaktna oseba: Andreja Porok
Telefon: (01) 705 06 70
E-pošta: obcina@loskadolina.si
Uradne ure: ponedeljek, torek in četrtek 7.30 - 11.00 in 11.30 - 15. 00
sreda 7.30 - 11.00 in 11.30 - 16.00
petek 7.30 - 11. 00 in 11.30 - 14.00

OBČINA LOGATEC
Tržaška cesta 50A
1370 LOGATEC
Kontaktna oseba: Andrej Vrhunc
Telefon: (01) 759 06 00
E-pošta: andrej.vrhunc@logatec.si
Uradne ure: ponedeljek, torek in četrtek 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15. 00
sreda 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
petek 8.00 - 13. 00

OBČINA VRHNIKA
Tržaška cesta 1
1360 VRHNIKA
Kontaktna oseba: Vesna Kranjc, direktorica občinske uprave
Telefon: (01) 755 54 19
E-pošta: vesna.kranjc@vrhnika.si
Uradne ure: ponedeljek, torek in četrtek 8.00 – 15.00
sreda 8.00 – 17.00
petek 8.00 – 13.00