A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Odprtje stalne razstave Rastoča knjiga Stična

petek, 21.09.2012

Društvo Rastoča knjiga je 20. septembra v ambientu cistercijanskega samostana Stična pripravilo odprtje stalne razstave Rastoča knjiga Stična. S tem sta se samostan Stična in občina Ivančna Gorica pridružila projektu Rastoče knjige, častni pokrovitelj katere je Državni svet Republike Slovenije. Slavnostni govornik na odprtju razstave je bil predsednik Državnega sveta mag. Blaž Kavčič, ki je med drugim dejal, da gre za enega izmed najbolj povezovalnih in z veliko pozitivno energijo navdahnjenih prizadevanj za celovito predstavitev in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o lastnih duhovnih, kulturnih, mojstrskih in znanstvenih potencialih. Ti so nam že v preteklosti omogočili ne le preživetje in prepoznavnost, temveč smo zaradi njih tudi formalno postali enakopravni del velike evropske družine narodov. Evropo smo, tudi po zaslugi cistercijanskega samostana in stiških bratov, duhovno in gospodarsko skoraj tisočletje neločljivo povezani. Številna znanja na področju umnega kmetovanja, gradbeništva, trgovine in zdravilstva so se med Slovence širila prav iz Stične. Sv. Benedikt, eden najpomembnejših kreatorjev reda cistercijanov, zahodnega meništva in zahodnoevropske kulture, danes velja celo za duhovnega zavetnika Evrope! Življenje na križišču treh močnih civilizacij - romanske, germanske in južnoslovanske - nas je po eni strani ogrožalo, a nas po drugi strani tudi bogatilo. V viharjih zgodovine smo ohranili svoj jezik in identiteto. Pridni, skromni, delovni in ustvarjalni smo iz danih pogojev znali ustvariti kar največ. Vse te vrednote zaobjema Rastoča knjiga, ko prepoznava tradicijo najboljšega in najplemenitejšega. Predvsem pa je pomembno, da Rastoča knjiga prispeva k izgradnji samozavesti, da je odličnost del nas in da motivira k odličnim prizadevanjem v prihodnosti.

Slavnostni nagovor predsednika Državnega sveta

V pogovoru s predstojnikom stiškega samostana opatom Janezom Novakom

Dr. Janez Gabrijelčič, idejni avtor Rastoče knjige, Jernej Lampret, državni svetnik, mag. Nataša Polajnar Frelih, direktorica muzeja, mag. Blaž Kavčič, predsednik Državnega sveta

Ogled izjemnega kulturnega bogastva, ki ga hrani Muzej krščanstva na Slovenskem

Pevski zbor učiteljic OŠ Stična je popestril otvoritev

Foto Janez Platiše in foto Muzej krščanstva na Slovenskem