A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Izjava za medije (8. Seja DS)

petek, 14.06.2013

Državni svet je na 8. seji 12.6.2013, obravnaval Letno poročilo Banke Slovenije za leto 2012 z letnim obračunom Banke Slovenije za leto 2012 z računovodskimi izkazi, ki so sestavni del tega poročila in Finančni načrt za leto 2013.

Razprava je potekala o vsebini in problemih poročila in k mnenju Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance so državni svetniki dodali še dva amandmaja:

"Državni svet ne podpira navedenega poročila Banke Slovenije, ker ne odraža vloge in odgovornosti Banke Slovenije kot regulatorja in nadzornika bančnega sistema, ki bi se moral pravočasno odzvati in preprečiti odločitve, ki so povzročile krizo bančnega sektorja."

"Državni svet od Banke Slovenije pričakuje predvsem večjo učinkovitost pri opravljanju nadzora nad bankami in hranilnicami, ter pri oblikovanju, uveljavljanju in nadzoru sistema pravil za njihovo varno poslovanje, pri čemer meni, da sistem za preverjanje odgovornosti, predvsem pri dodeljevanju slabih kreditov v številnih primerih ni deloval, zaradi česar mora Banka Slovenije prevzeti svoj del odgovornosti."

Državni svetniki so izrazili tudi razočaranje, ker Banka Slovenije kljub vabilu na sejo, ni našla predstavnika, ki bi prisluhnil njihovim mnenjem.