A R H I V S K A     S T R A N

Član Državnega sveta

  Horvat Tomaž, mag.

V Državni svet izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov v 12. volilni enoti s sedežem v Novi Gorici

Član Interesne skupine lokalnih interesov

Podpredsednik Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Član Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport

elektronska pošta

Rodil se je 6. februarja 1974 v Šempetru pri Gorici. Otroška leta je preživel v Ozeljanu, kjer prebiva še danes. Osnovno šolo je obiskoval v Šempasu. Leta 1992 je zaključil srednjo zdravstveno šolo smer zdravstveno varstvo - zdravstveni tehnik. Še istega leta je odslužil vojaščino. Leta 1993 se je prvič zaposlil v mednarodni špediciji Transglob. Od leta 1994 je zaposlen na Carinski upravi RS, kjer opravlja delo vršilca dolžnosti vodje Mobilnega oddelka na delovnem mestu carinski svetovalec –inšpektor preiskovalec. 

Ves čas se je tudi dodatno izobraževal in tako zaključil študij na podiplomskem študiju »Pravo«. Trenutno je vpisan v 2. letnik doktorskega študija Sociologija. Dodatno se je izobraževal tudi iz tujih jezikov, predvsem italijanščine in angleščine.

Tudi izven službe je aktiven. Tako je že tretji mandat svetnik v mestnem svetu Mestne občine Nova Gorica, kjer deluje v več odborih in sicer kot predsednik odbora za socialno varstvo in zdravstvo, kot član v komisiji za delitev proračunskih sredstev humanitarnim organizacijam in v komisiji za oceno in delitev proračunskih sredstev v preventivnih programih. Poleg tega je tudi član v požarnem skladu in je predstavnik Mestne občine Nova Gorica v svetu za invalide. Je predsednik sveta zavoda Ljudska univerza Nova Gorica in član sveta zavoda Center za socialno delo Nova Gorica. Je tudi podpredsednik društva Mladi nogometaš Nova Gorica, ki skrbi za mlade goriške nogometaše. Tudi sam rad igra nogomet in sicer pri veteranski ekipi Bilj. 

Je oče pol-letne deklice. 

12. volilna enota obsega naseldnje občine: Ajdovščina, Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Vipava, Renče-Vogrsko

Svetniška pisarna:

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 NOVA GORICA
Svetniška pisarna: pisarna št. 1, prvo nadstropje, Mestna občina Nova Gorica
Uradne ure svetniške pisarne: vsak prvi ponedeljek v mesecu od 16. do 17. ure
Kontaktna oseba: Milena Filipčič
Telefon: (05) 33 50 129 ali 051 305 611
E-pošta: Milena.Filipcic@Nova-Gorica.si

OBČINA AJDOVŠČINA
Cesta 5. maja 6/a
5270 AJDOVŠČINA
Telefon: (05) 365 91 10
Uradne ure svetniške pisarne: vsako prvo sredo v mesecu od 15.30 do 16. 30 ure po predhodni najavi na njegov mobilni telefon (041 525 699) ali e-pošto (to.horvat@gmail.com)

Kontaktna oseba na občini za stik med državnim svetnikom in volilno bazo:

OBČINA BRDA
Trg 25. maja 2
5212 DOBROVO
Kontaktna oseba: Nika Fabricijo Jug
Telefon: (05) 335 10 30
E-pošta: info@obcina-brda.si