A R H I V S K A     S T R A N

Delo komisij

Komisija ni podprla novele Zakona o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado v zadevah Evropske unije

petek, 26.11.2010

Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 33. seji 26. 11. 2010 obravnavala Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado v zadevah Evropske unije. Glede na mnenje Vlade so se člani komisije strinjali, da dopolnitev v predlogu zakona zaradi določitve pravne podlage za vložitev tožbe pred Sodiščem EU ni potrebna, zato predloga zakona niso podprli.

Glede odnosa do Državnega sveta v zadevah Evropske unije je komisija izpostavila, da trenutno veljavni zakon ureja zgolj sodelovanje med Državnim zborom in Vlado in popolnoma izpušča Državni svet. Zakon je spregledal dejstvo, da slovenski parlament sestavljata dva domova, Državni zbor in Državni svet, zato bi bilo treba njuno vlogo v zadevah Evropske unije urediti na enem mestu. Smiselno bi bilo novelirati zakon v smeri vključitve vloge Državnega sveta. Na takšen način bi bila vloga slovenskega parlamenta v zadevah Evropske unije urejena na enem samem mestu ter s tem prispevala k večji preglednosti slovenske ureditve na področju zadev Evropske unije.

Pravna praznina glede ureditve vloge Državnega sveta v zadevah Evropske unije je v nasprotju z ureditvijo v Lizbonski pogodbi. Državni svet je v preteklosti že predlagal ureditev svoje vloge tako v Ustavi kot tudi v zakonu, vendar je Državni zbor njegove predloge zavrnil. Če Državni zbor ne bo uredil vloge Državnega sveta tudi glede postopka vložitve tožbe pred Sodiščem EU, je komisija predlagala, da se preuči možnost, da Državni svet sproži pred Ustavnim sodiščem postopek presoje skladnosti Zakona o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado v zadevah Evropske unije z Lizbonsko pogodbo.

> Mnenje komisije