A R H I V S K A     S T R A N

Član Državnega sveta

  Dr. Radovan Stanislav PEJOVNIK

V Državni svet izvoljen kot predstavnik univerz, visokih in višjih šol

Član Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

Član Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Član Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

elektronska pošta