A R H I V S K A     S T R A N

Rastoča knjiga po Sloveniji

Rastoča brusniška knjiga

17. februarja se je na OŠ Brusnice odvijal pomemben kulturni dogodek. Potekalo je srečanje literatov brusniške doline, odkrili pa so tudi kipec Brusničanke z rastočo knjigo, ki so ga izdelali učenci 8. razreda  pri likovni vzgoji pod mentorstvom učiteljice Lučke Pavlin. Zanimivo srečanje z literati sta pripravili učiteljici Darja Šinkovec in Milena Jaklič. Predstavljena so bila dela Ivana Perhaja, Toneta Srebrnjaka, Frenka Štamflja, svoje pesmi sta v živo recitirala Albina Luzar in Mihael Rukše. Predstavili so se tudi predstavniki mlajše generacije, med katerimi sta zelo ustvarjalna Peter Golob in Jasna Pavlin, učence pa sta zastopali mladi literatki Evgenija Burger in Neja Luzar. V programu sta bila omenjena tudi Franc Luzar, ki je dolga leta pisal kroniko vasi Gabrje ter Cvetka Kocjančič, ki kot izseljenka piše romane, črtice, pesmi in reportaže o življenju kanadskih Slovencev. Program so popestrili Peter Golob, ki je zaigral na citre, Frenk Štamfelj, ki se je predstavil s trobento ter šolski otroški pevski zbor .

Višek kulturnega dogodka je bilo odkritje kipca, ki simbolično predstavlja BRUSNIŠKO RASTOČO KNJIGO. S tem se je OŠ Brusnice pridružila vseslovenskemu projektu in nekaterim  slovenskim krajem, ki so že odprli svoje rastoče knjige. Delavci in učenci  šole, prav tako pa tudi vsi krajani, so ponosni na kulturno dediščino, ki so jo podedovali od svojih prednikov. S tem dogodkom pa so se tudi obvezali, da bodo to prenašali na svoje potomce.  Zavedajo se, da je v brusniški dolini prav gotovo še veliko ustvarjalnega potenciala, ki ga je treba odkriti in spodbuditi, da bo ustvarjal dela, po katerih se nas bodo spominjali še mnogi rodovi. Obvezali so se, da bodo poskrbeli za rast in razvoj brusniške rastoče knjige. Slavnostni govornik ob odkritju kipca je bil magister Igor Teršar, direktor Javnega sklada za kulturne dejavnosti Republike Slovenije, svoj prispevek pa je dodal tudi doktor Janez Gabrijelčič, idejni oče Rastoče knjige.

Zanimiv  kulturni dogodek je bil obogaten še s priložnostno slikarsko razstavo domačinke Kristine Turk in njene vnukinje Tine Može. Njune zanimive slike so popestrile stene avle in jedilnice.

Vsi obiskovalci so bili s celotnim dogodkom zelo zadovoljni in izrazili so željo, naj se kaj podobnega čim prej spet zgodi.

Avtorica teksta je gospa Marjana Kosec, knjižničarka in slavistka na OŠ Brusnice


dr. Janez Gabrijelčič


Z leve: Janez Gabrijelčič, Marjana Kosec in Igor Teršar


mag. Igor Teršar