A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Sprejem veleposlanika ruske federacije

torek, 16.04.2013

Predsednik Državnega sveta Mitja Bervar je 16. aprila 2013 sprejel veleposlanika Ruske federacije v Slovenji dr. Doku Zavgajeva. Sogovornika sta ugotovila, da so dvostranski odnosi med državama na visoki in prijateljski ravni. Politični dialog je izredno intenziven. Vsestransko medsebojno sodelovanje temelji na medsebojnem spoštovanju med obema narodoma, ki ju veže sorodnost. Med državama je vzpostavljeno strateško partnerstvo. Intenzivnost sodelovanja, še posebej na gospodarskem in kulturnem področju narašča. Politični dialog je izredno intenziven in redno poteka na najvišji ravni. Rusija se uvršča na 8. mesto med najpomembnejšimi trgovinskimi partnericami RS. Obseg blagovne menjave je v letu 2012 znašal 1,6 milijarde ameriških dolarjev. Veleposlanik Zavgajev je ob tem podal ugotovitev, da so med glavnimi izvozniki in uvozniki velika podjetja, pogreša pa prisotnost malih in srednjih podjetij. Sogovornika sta se strinjala, da je potrebno v to sodelovanje pritegniti tudi mala in srednja podjetja, za kar si bosta obe strani prizadevali.

Sogovornika sta izpostavila kontinuiteto sodelovanja med Državnim svetom in Svetom federacije Ruske federacije. Predsednik Bervar je zagotovil, da bo razvoju teh odnosov posvečal posebno pozornost, saj se zaveda, da medparlamentarni odnosi lahko kvalitetno vplivajo na izboljšanje bilateralnih odnosov. Sogovornika sta potrdila, da interes za to sodelovanje obstaja na obeh straneh.