A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Predsednik Državnega sveta na konferenci predsednikov parlamentov držav JV Evrope

ponedeljek, 27.05.2013

Predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Mitja Bervar se na Ohridu udeležuje X. konference predsednikov parlamentov držav članic parlamentarne skupščine JV Evrope (PSJVE). Konferenca poteka pod predsedstvom predsednika makedonskega parlamenta gospoda Trajka Veljanoskega v času od 26. do 28. maja 2013.

V prvem delu konference udeleženci razpravljajo o vlogi nacionalnih parlamentov in regionalnega medparlamentarnega sodelovanja v času ekonomske krize. Drugi del konference je namenjen razpravi o smernicah in modalitetah prihodnjega razvoja parlamentarne dimenzije v smeri ustanovitve Parlamentarne skupščine JV Evrope.

Predsednik Bervar je v svojem govoru potrdil slovensko zavezanost sodelovanju v regiji, kar prispeva k stabilnosti regije ter približevanju regije EU. Pri tem je pomembna politična podpora parlamentov s skupnim ciljem v regiji.

Govor predsednika Državnega sveta na konferenci predsednikov parlamentov držav JV Evrope

Predsednik Bervar se je ob robu konference srečal tudi na dvostranskih pogovorih s predsednikom Narodne skupščine Republike Srbije gospodom Nebojšo Stefanovićem.

SEECP deluje kot regionalni forum za sodelovanje držav JV Evrope in je komplementaren procesu približevanja EU. Temeljna področja sodelovanja SEECP so krepitev stabilnih varnostnih in političnih razmer v regiji, krepitev ekonomskih odnosov ter sodelovanje na področju človeških virov, demokracije, pravosodja in notranjih zadev. Slovenija s članstvom v SEECP krepi sodelovanje na političnem in varnostnem področju kot tudi multilateralni politični dialog na najvišjih ravneh v regiji.