A R H I V S K A     S T R A N

Član Državnega sveta

Popovič Boris Popovič

Državni svetnik

Član Interesne skupine lokalnih interesov - predstavnik 18. volilne enote s sedežem v Kopru

Član Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Član Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Volilna enota št. 18 obsega sledeče občine:
Koper, Izola, Piran

Župan Mestne občine Koper