A R H I V S K A     S T R A N

Interesna skupina lokalnih interesov

Seznam občin po volilnih enotah s predstavniki lokalnih interesov v Državnem svetu

Seznam vseh slovenskih občin z naslovi in drugimi kontaktnimi podatki

Zemljevid volilnih enot po Sloveniji

VE št. 1 obsega obcine:
Ljubljana, Brezovica, Dol pri Ljubljani, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Ig, Medvode, Škofljica, Velike Lašce in Vodice (sedež: Ljubljana):
dr. Andrej Rus

VE št. 2 obsega obcine:
Domžale, Kamnik, Komenda, Litija, Lukovica, Mengeš, Moravce, Trzin in Šmartno pri Litiji (sedež: Kamnik):
Toni Dragar

VE št. 3 obsega obcine:
Duplek, Hoce-Slivnica, Kungota, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Race-Fram, Starše in Šentilj (sedež: Maribor):
Drago Žura

VE št. 4 obsega obcine:
Lovrenc na Pohorju, Oplotnica, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Ruše, Makole in Poljčane (sedež: Slovenska Bistrica):
Ozimič Milan

VE št. 5 obsega obcine:
Bistrica ob Sotli, Braslovce, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podcetrtek, Polzela, Prebold, Radece, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Štore, Šmarje pri Jelšah, Tabor, Vransko, Vitanje, Vojnik, Zrece in Žalec (sedež: Celje):
Jože Korže

VE št. 6 obsega obcine:
Gornji grad, Ljubno, Luce, Nazarje, Mozirje, Velenje, Solcava, Šmartno ob Paki, Šoštanj in Recica ob Savinji (sedež: Velenje):
mag. Bahun Drago

VE št. 7 obsega obcine:
Hajdina, Dornava, Destrnik, Gorišnica, Juršinci, Kidricevo, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Ptuj, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrc, Žetale in Cirkulane (sedež: Ptuj):
Rajko Fajt

VE št. 8 obsega obcine:
Benedikt, Cerkvenjak, Gornja Radgona, Križevci, Lenart, Ljutomer, Ormož, Radenci, Razkrižje, Sveta Ana, Sveti Jurij ob Šcavnici, Veržej, Apace, Središce ob Dravi, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, Sveti Tomaž in Sveti Jurij v Slovenskih Goricah (sedež: Ljutomer):
Fras Darko

VE št. 9 obsega obcine:
Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas - Poljane, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šencur, Kranj, Tržic, Škofja Loka, Železniki in Žiri (sedež: Kranj):
mag. Blaž Kavčič

VE št. 10 obsega obcine:
Bled, Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica, Žirovnica in Gorje (sedež: Jesenice):
Bogomir Vnučec

VE št. 11 obsega obcine:
Beltinci, Dobrovnik, Cankova, Crenšovci, Grad, Gornji Petrovci, Hodoš, Odranci, Kobilje, Kuzma, Lendava, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina, Turnišce in Velika Polana (sedež: Murska Sobota):
Rudi Cipot

VE št. 12 obsega obcine:
Ajdovšcina, Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Šempeter – Vrtojba, Vipava in Rence – Vogrsko (sedež: Nova Gorica):
Matej Arčon

VE št. 13 obsega obcine:
Bovec, Cerkno, Idrija, Kobarid in Tolmin (sedež: Tolmin):
Rastislav Jože Reven

VE št. 14 obsega obcine:
Dolenjske Toplice, Mirna pec, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Trebnje, Žužemberk Mokronog - Trebelno, Straža, Šmarješke Toplice, Šentrupert (sedež: Novo mesto):
Bojan Kekec

VE št. 15 obsega obcine:
Crnomelj, Metlika in Semic (sedež: Crnomelj):
Jože Mihelčič

VE št. 16 obsega obcine:
Divaca, Ilirska Bistrica, Hrpelje-Kozina, Komen, Pivka, Postojna in Sežana (sedež: Sežana):
Jernej Verbič

VE št. 17 obsega obcine: :
Bloke, Borovnica, Cerknica, Logatec, Loška dolina, Vrhnika in Log Dragomer (sedež: Logatec)
Otoničar Vincenc

VE št. 18 obsega občine:
Koper, Izola, Piran
Boris Popovič

VE št. 19 obsega obcine:
Crna na Koroškem, Dravograd, Muta, Podvelka, Prevalje, Ribnica na Pohorju, Radlje ob Dravi, Ravne, Mislinja, Mežica, Slovenj Gradec in Vuzenica (sedež: Slovenj Gradec):
Marijan Klemenc

VE št. 20 obsega obcine:
Brežice, Krško, Sevnica in Kostanjevica na Krki (sedež: Krško):
Jože Slivšek

VE št. 21 obsega obcine:
Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi (sedež: Trbovlje):
Majes Branko

VE št. 22 obsega obcine:
Dobrepolje, Grosuplje, Ivancna Gorica, Kocevje, Kostel, Loški potok, Osilnica, Ribnica in Sodražica (sedež: Grosuplje):
Jernej Lampret