A R H I V S K A     S T R A N

Član Državnega sveta

Fajt Rajko Fajt

Državni svetnik

Član Interesne skupine lokalnih interesov - predstavnik 7. volilne enote s sedežem na Ptuju

Predsednik Komisije za državno ureditev

Član Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport

 

Volilna enota št. 7 obsega sledeče občine:Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Ptuj, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale.

Svetniška pisarna:

 
MESTNA OBČINA PTUJ
Mestni trg 1
2250 PTUJ
Telefon: (02) 748 29 17
Svetniška pisarna: pisarna št. 13 v prostorih Mestne občine Ptuj
Uradne ure svetniške pisarne: vsako prvo delovno sredo v mesecu od 15.00 do 17.00
Kontaktna oseba: Urška Fajt
Telefon: (02) 748 29 17
E-pošta: urska.fajt@ptuj.si
Uradne ure: ponedeljek, torek in četrtek 8.00 – 15.00
sreda 8.00 – 17.00
petek 8.00 – 13.00

Kontaktna oseba na občini za stik med državnim svetnikom in volilno bazo:

OBČINA MAJŠPERK
Majšperk 32 a
2322 MAJŠPERK
Kontaktna oseba: Cvetko Pepelnik, Ptujska Gora 58, 2323 Ptujska Gora
E-pošta: cvetko.pepelnik@inea.si

OBČINA TRNOVSKA VAS
Trnovska vas 42
2254 TRNOVSKA VAS
Telefon: (02) 757 95 10
Kontaktna oseba: Alojz Benko, župan
E-pošta: obcina.trnovska.vas@siol.net
Uradne ure: torek 14.00 - 17.00
četrtek 8.00 - 11.00