A R H I V S K A     S T R A N

Član Državnega sveta

Slivšek

Jože Slivšek

Državni svetnik

Član Interesne skupine lokalnih interesov - predstavnik 20. volilne enote s sedežem v Krškem

Član Komisije za državno ureditev

Član Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 


 Volilna enota št. 20 obsega sledeče občine: Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica