A R H I V S K A     S T R A N

Član Državnega sveta

  Milan Lukić

V Državni svet izvoljen kot predstavnik delodajalcev

Član Interesne skupine delodajalcev

Član Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve

Član Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

elektronska pošta

Rodil je se v Srbiji. Osnovno šolo je obiskoval v Mariboru in končal poklicno šolo elektro stroke. Po vojaščini je končal še dvo-letno delovodsko šolo ter višjo Upravno šolo v Ljubljani. Leta 1981 je končal študij prava in pridobil naziv diplomirani pravnik. Služboval je v Elektro Maribor in v mariborskih zaporih. Bil je član uprave in vodja delovne skupnosti v Palomi ter član uprave in vodja delovne skupnosti v SOZD Timu Maribor. Bil je tudi generalni direktor Marlesa, senator in direktor Tovarne montažnih hiš v Iljašu pri Sarajevu. Leta 1993 je ustanovil podjetje Lumar, ki ga je vodil do upokojitve. Trenutno je v njem podjetju. Opravlja delo predsednika Združenja delodajalcev Slovenije in je član Upravnega odbora štajerske gospodarske zbornice.