A R H I V S K A     S T R A N

Delo komisij

Komisija potrdila Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum s Srbijo

ponedeljek, 11.10.2010

Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na seji 11. oktobra 2010 podprla Zakon o ratifikaciji Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma (SPS) med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Srbijo na drugi strani s sklepno listino.

Z Zakonom o ratifikaciji SPS med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Srbijo na drugi strani s sklepno listino se ratificira SPS, ki je bil podpisan 29. aprila 2008 v Luksemburgu. Glavni elementi SPS so zagotovitev političnega dialoga s Srbijo, tesnejše regionalno sodelovanje, vključno z možnostjo vzpostavitve območij proste trgovine med državami v regiji, ureditev pretoka delavcev, opravljanja storitev, tekočih plačil in pretoka kapitala in obveznost Srbije, da svojo zakonodajo približa zakonodaji EU, zlasti na ključnih področjih notranjega trga. Svet je 7. in 8. decembra 2009 odločil, da so v kontekstu pozitivne ocene generalnega tožilca Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ) o sodelovanju Republike Srbije izpolnjeni pogoji za začetek izvajanja tistega dela SPS, ki zadeva trgovinske določbe. Republika Srbija je za Slovenijo zelo pomembna trgovinska partnerica, podpis sporazuma pa pomeni pomembne olajšave v trgovini s kmetijskimi in industrijskimi proizvodi.

Državni svetniki so se strinjali s podporo hitrejšemu vstopanju Srbije v EU, vendar obenem opozorili, da je potrebno boljše sodelovanje z MKSJ. Podprli so prizadevanje slovenske diplomacije na gospodarskem področju in opozorili na preudarnost pri pogajanjih glede nasledstva nekdanje Jugoslavije. Zanimalo jih je, če se postopek ratifikacije nadaljuje tudi v drugih državah EU. Predstavniki Ministrstva za zunanje zadeve so jim pojasnili, da se postopek nadaljuje tudi v nekaterih drugih državah EU (Romunija, Malta, Španija).

Ker je bilo več vprašanj članov komisije povezanih z vprašanjem nasledstva nekdanje Jugoslavije, je komisija sprejela sklep, da to obravnava na eni izmed prihodnjih sej.

> Mnenje komisije