A R H I V S K A     S T R A N

Član Državnega sveta

Ščernjavič

Drago Ščernjavič

Državni svetnik

Član Interesne skupine delojemalcev

Član Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Član Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Član Mandatno-imunitetne komisije