Iskanje:     Napredno iskanje
Brskanje po kategorijah:Izvori slovenske ustave - 20 let po "pisateljski" ustavi

Vrsta dogodka: posvet
Datum: 20. november 2008
Kraj: dvorana Državnega sveta, Parlament RS, Ljubljana
Organizacija: Državni svet Republike Slovenije

Program

Uvodni nagovor

  • mag. Blaž Kav?i?, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije
Referati
  • prof. dr. Tine Hribar: Dvajset let slovenske ustavnosti
  • prof. dr. Dean Komel: Ustava in ustavni položaj
  • g. Anton Peršak: Pisateljska ustava kot predmet pogledov
  • prof. dr. Miro Cerar: Pisateljska ustava in prevrednotenje (ustavnopravnih) vrednot
  • prof. dr. Marijan Pav?nik: Materia Constitutionis -glose ob pisateljski ustavi
  • prof. dr. Ivan Svetlik: Izvori slovenske ustave
  • prof. dr. Veljko Rus: Simbioza med delom in lastništvom
  • prof. dr. Jože Mencinger: Lastniki podjetij ali lastniki premoženja?
  • prof. dr. Janez Šmidovnik: Slovenska ustava na preizkušnji prakse

Prispevki

 
prof. dr. Ivan Svetlik: Izvori slovenske ustave
Povezane vsebine
document Blaž Kav?i?: Izvori slovenske ustave - 20 let po "pisateljski" ustavi
document Tone Peršak: "Pisateljska ustava" kot predmet pogledov
document Miro Cerar: Pisateljska ustava in prevrednotenje (ustavnopravnih) vrednot
document Marijan Pav?nik: Materia Constitutionis (Glose ob pisateljski ustavi)
document Veljko Rus: Simbioza med delom in lastništvom
document Jože Mencinger: Lastniki podjetij ali lastniki premoženja?
document Janez Šmidovnik: Slovenska ustava na preizkušnji prakse
document Magnetogram posveta: Izvori slovenske ustave - 20 let po "pisateljski" ustavi