A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Slavnostna akademija ob 10. obletnici Rastoče knjige

sreda, 23.05.2012

V sredo, 23. maja je v dvorani Državnega sveta potekala slovesnost ob 10. obletnici Rastoče knjige. Projekt, ki ga je pričel dr. Janez Gabrijelčič je prerastel v gibanje, ki daje rezultate širom Slovenije, najbolj prepoznan pa je po kipu deklice s knjigo v ljubljanskem parku ob Železniški postavi in ob rastočih knjigah sveta v njem. Obletnice so se udeležili tudi ministrica Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu Ljudmila Novak, ljubljanski župan Zoran Janković, dr. Janez Gabrijelčič, idejni pobudnik Rastoče knjige, predsednica Društva Rastoča knjiga Cvetka Selšek, direktor javnega sklada RS za kulture dejavnosti mag. Igor Teršar in dr. France Bučar.

Državni svet je štirim najzaslužnejšim na področju delovanja Rastoče knjige podelil tudi priznanja. Prejeli so jih: dr. Janez Gabrijelčič, dr. Mihael Glavan, prof. Jože Zupan in Andreja Tomažin.


www.skledar.tv

Predsednik Državnega sveta je v uvodnem pozdravu dejal, da je Državni svet že pred desetimi leti ocenil, da gre za nadvse pozitivno, izrazito povezovalno idejo o oblikovanju živega pomnika univerzalne odličnosti in mojstrstva med Slovenci. Slovenci smo star in trdoživ narod. Razvijali smo se precej samoniklo in niso nas združevali veliki zgodovinski dogodki ali dinastije. Naša posebnost je, da smo se kot moderen narod oblikovali ob zavesti o skupni kulturni in jezikovni identiteti. Z jezikom smo torej, kot je ugotovil že Trubar pred pol tisočletja, »stali inu obstali«. Ko pa smo se v časovni dimenziji končno konstituirali kot narod z državo, je nastopila v pravem trenutku ideja o Rastoči knjigi. Kajti država je samo pravni okvir, ki ga je treba polniti z vsebino. Redka so naravna bogastva ki jih imamo v obilju, tehnoloških prednosti je manj kot včasih, primanjkuje nam lastnega kapitala. A naše največje bogastvo ostaja slovenski človek z vsemi svojimi ustvarjalnimi potenciali.

Govor predsednika Državnega sveta