A R H I V S K A     S T R A N

Delo komisij

Komisija potrdila poročilo o izvajanju Zakona o vzajemnosti

torek, 02.11.2010

Komisija Državnega sveta za državno ureditev se je na seji 2. novembra 2010 seznanila z Osemnajstim poročilom o izvajanju Zakona o ugotavljanju vzajemnosti ter podprla predloga sprememb odlokov o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v posamični vrednosti nad 300.000 EUR za organe državne uprave in za pravosodne organe za leto 2011 ter leto 2012.

Državni svetniki so menili, da nakupov nepremičnin ni veliko, vendar opozorili na precejšnje povečanje odločb glede na lansko leto. V prvi polovici leta 2010 je bilo 30 odločb v korist pravnih in fizičnih oseb z Hrvaške in Makedonije. Predlagali so, da se Davčno upravo zaprosi, da izdela poročilo o vseh nakupih nepremičnin s strani tujih državljanov.