A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Konferenca predsednikov parlamentov držav članic EU

torek, 23.04.2013

Predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Mitja Bervar se udeležuje redne konference predsednikov parlamentov držav članic EU, ki poteka od 21. do 23. aprila 2013 v Nikoziji. Srečanje poteka pod vodstvom predsednika ciprskega parlamenta gospoda Yiannakis-a L. Omiron-a. Udeležence konference bo sprejel tudi predsednik države Ciper gospod Nicos Anastasiades.

Prvi dan zasedanja so udeleženci razpravljali o vlogi nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta za okrepitev demokracije in človekovih pravic v tretjih državah, s poudarkom na sredozemski regiji. Drugi dan zasedanja bo razprava posvečena pogovoru o vlogi nacionalnih parlamentov za krepitev socialne kohezije v času varčevanja. Pri omenjeni temi bo kot slavnostni govornik nastopil predsednik grškega parlamenta gospod Evangelos Meimarakis.

Srečanje z visokimi predstavniki parlamentov držav članic EU in Evropskega parlamenta bo priložnost za pogovore o prihodnosti EU, hkrati pa tudi priložnost za navezavo dvostranskih odnosov.