A R H I V S K A     S T R A N

Novice

S posveta Delovanje javnih zavodov: zakonodaja kot ovira ali spodbuda?

ponedeljek, 17.06.2013

Državni svet je 17. junija organiziral posvet z naslovom Delovanje javnih zavodov: zakonodaja kot ovira ali spodbuda. Na posvetu so vodstva različnih javnih zavodov predstavili posebnosti delovanja oziroma poslovanja svojih zavodov ter slabosti aktualne kulturne politike. Državni svet je posvet, ki ga je vodil predsednik Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport dr. Zoran Božič, organiziral v kontekstu nastajanja novega Nacionalnega programa za kulturo in sprememb Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

Problematiko in posebnosti delovanja javnih zavodov so predstavili: Mitja Bervar, predsednik Državnega sveta: Vpliv kulturne politike na delovanje javnih zavodov; Matej Zavrl, vodja pravne službe na Ministrstvu za kulturo: Prenova modela kulturne politike v javnem sektorju; mag. Marko Filli, direktor RTV Slovenija: Javna RTV v primežu javnega sektorja; dr. Boštjan Bizjak, v.d. direktorja Kobilarne Lipica: Kobilarna Lipica v povezavi z drugimi zakoni; Aleš Ocepek, direktor Arboretuma: Za javni zavod z enakimi pravicami, mag. Marko Gorjanc, nekdanji ravnatelj SNG Drame Ljubljana in pomočnik ravnatelja in poslovni vodja programa v SNG Opera in balet Ljubljana: Zagotavljanje sredstev in revidiranje poslovanja javnih zavodov; Igor Prodnik, direktor Filmskega studia Viba film Ljubljana: Viba film - včeraj, danes, jutri; Gregor Pajić, nekdanji direktor Filmskega studia Viba film Ljubljana: Financiranje Javnega zavoda in nabor odločitev vodstva za povečanje dodane vrednosti k uspešnejšem poslovanju; mag. Zoran Krstulović, pomočnik ravnatelja Narodne in univerzitetne knjižnice: Možnosti izvajanja javne knjižnične službe na spletu; prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, rektor Univerze v Ljubljani in podpredsednik Rektorske konference Republike Slovenije: Predlog Rektorske konference Republike Slovenije za učinkovitejšo zakonodajo na področju visokega šolstva; prof. Andrej Grafenauer, dekan Akademije za glasbo: Umetniške akademije, odrinjeni del visokega šolstva in Boris Štih, predsednik Zveze slovenskih glasbenih šol: Pomen glasbenega šolstva v Republiki Sloveniji.