A R H I V S K A     S T R A N

Delo komisij

Komisija ni podprla novele Zakona o obrambi

torek, 12.10.2010

Komisija za državno ureditev na seji 12. oktobra 2010 ni podprla Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi, podprla pa je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi.

Cilj novele Zakona o obrambi (predlagatelj Franco Juri in skupina poslancev) je zagotoviti najširšo podporo sodelovanju slovenskih vojakov v najrazličnejših misijah v tujini. Slovenija mora izpolnjevati svoje mednarodne obveznosti in prevzemati odgovornost za razmere v ožji in širši okolici, vendar pa je treba za takšno sodelovanje Slovenske vojske doseči širši politični konsenz. Trenutna zakonodaja omogoča, da lahko o tako pomembnih odločitvah odloča Vlada, ki pred tem ni obvezana opraviti razprave v javnosti ali v Državnem zboru. Ministrica za obrambo Ljubica Jelušič je menila, da predlog zakona v svojih rešitvah ni celosten in povedala, da takšen zakon na ministrstvu že pripravljajo. Strinjala se je s strateško-posvetovalno vlogo parlamenta, ki se je v mandatu aktualne Vlade že okrepila. Sprejetje novele bi po njenih besedah onemogočilo hitro operativno ukrepanje Vlade. Državni svetniki so se strinjali z ministrico in poudarili, da je nenavadno, da tako pomemben predlog sprememb ni usklajen na Vladi.

Osrednji cilji predlaganih sprememb Zakona o zemljiški knjigi so uvedba načina vpisov v glavno knjigo zemljiške knjige, ki dosledno odražajo vsebino stvarnopravnih razmerij glede nepremičnine v skladu z ureditvijo v Stvarnopravnem zakoniku, celovita informatizacija vseh poslovnih procesov v zvezi z odločanjem o vpisih in uvedba informatizirane zbirke listin. Člani komisije so se strinjali s pripombami Združenja občin Slovenije, ki ugotavlja, da se z novelo zakona povečujejo stroški za občine, saj bi morale občine vpis v zemljiško knjigo opravljati preko notarja, do zdaj pa so to opravljale same. Predlagatelju (Vlada) so predlagali, da poskuša najti rešitev, ki bi bila za občine sprejemljiva.

>  Poročila komisije