A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Zeleni poklici – odgovor današnji krizi

četrtek, 29.08.2013

Predsednik Državnega sveta RS Mitja Bervar se je na radgonskem sejmišču skupaj z nekdanjimi predsedniki DS RS Tonetom Hrovatom, Janezom Sušnikom in mag. Blažem Kavčičem udeležil okrogle mize z naslovom Zeleni poklici – odgovor današnji krizi. Okroglo mizo je pripravil Konzorcij biotehniških šol Slovenije. Udeleženci so razpravljali o novih tako imenovanih zelenih poklicih, ki združujejo kmetijstvo, gozdarstvo, živilstvo, prehrano, hortikulturo, naravovarstvo, veterino s turizmom, trgovino, podjetništvom, obdelavo lesa, rekreacijo, športom, zdravjem ljudi, gostinstvom in socialnim varstvom. Nekdanji in sedanji predsedniki DS RS so ob tem oblikovali skupno izjavo za javnost.

Skupna izjava vseh dosedanjih predsednikov DS RS

Pri njej je sodeloval tudi nekdanji predsednik DS RS dr. Ivan Kristan, ki pa se razprave ni mogel udeležiti.

Predsedniki so se nato udeležili še srečanja ob začetku 45. dneva avstrijske in slovenske Štajerske – srečanja regij Slovenske Gorice in štajerski Vulkanland.

Osrednja govornika sta bila avstrijska zvezna ministrica za pravosodje Beatrix Karl in predsednik DS RS Mitja Bervar. Glede na to, da je osrednja tema letošnjega srečanja pomen vode, je med drugim spomnil na pobudo DS o vpisu pravice do pitne vode v slovensko ustavo. Na osnovi te pobude je odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje pripravil javno predstavitev, kjer je pobuda tudi v strokovnih krogih naletela na podporo. V zadnjem času se namreč v številnih državah voda spreminja v tržno blago.

Negativne izkušnje držav, kjer so nadzor in izkoriščanje javnih vodovodov prevzela zasebna podjetja, kažejo, da se je voda praviloma podražila, kakovost oskrbe je padla, dobiček podjetij, ki so upravljala z vodovodi pa zrasel.