A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Slovenska ustava, volilni sistemi in uresničevanje neposredne demokracije

torek, 09.04.2013

V luči razprav o delovanju slovenske družbe in ob splošnem nezadovoljstvu s situacijo, so aktualne tudi teme ali je mogoče izboljšati stanje s spremembo volilnega sistema, ali takšen kot ga imamo odslikava slovensko družbo. O tem in drugih odprtih vprašanjih so na posvetu z naslovom "Slovenska ustava, volilni sistemi in uresničevanje neposredne demokracije" razpravljali v Državnem svetu 9. aprila 2013.


www.skledar.tv

Uvodna nagovora:
dr. Zoran Božič in Mitja Bervar.

Referenti:
prof. dr. Ivan Kristan, dr. Miran Mihelčič, prof. dr. Slavko Gaber, prof. dr. Ciril Ribičič, mag. Branko Grims, dr. Gregor Virant, Jang Man, Angela Murko Pleš, dr. Gorazd Kovačič, Peter Szabo in Andrej Šiško.

Razpravljalci:
prof. dr. Anton Bebler, Sonja Lokar, Aleš Primc, Radoš Nikolič, Blaž Babič, Jurij Bavdaž, Bogdan Kristofer Meško, Andrej Magajna, Aleksander Rimele, Jožef Jarh, Vili Kovačič, Simon Delakorda, Ladislav Troha, Tomaž Longyka, Elizabeta Živkovič, Vladislav Stres in prof. dr. Ivan Kristan.

Udeležence srečanja je pozdravil predsednik Državnega sveta Mitja Bervar, ki je izpostavil čas v katerem živimo, ko je demokracija pri nas, v Evropi in v svetu tako rekoč vsak dan znova na preizkušnji, je za doseganje širšega konsenza ključnega pomena prisotnost dialoga med civilno družbo in politiko.
Demokratična politika mora biti odprta za dialog, skupne premisleke in iskanja rešitev za boljše delovanje vključujoče skupnosti, v kateri lahko vsak posameznik najde mesto in priložnosti. Napačno je prepričanje, da je za demokratično in odgovorno upravljanje z državo dovolj udeležba državljanov na volitvah vsake štiri leta.
Demokracija je živ, dinamičen proces, ki že po svoji naravi teži k širitvi vplivnega prostora odločanja ljudstva, k takorekoč vsakodnevnemu preverjanju legitimnosti oblasti, ki jo državljani ocenjujemo na podlagi kakovosti našega življenja in našega lastnega vpliva na odločanje o njem.

Uvodni nagovor predsednika Državnega sveta Mitja Bervarja