A R H I V S K A     S T R A N

Član Državnega sveta

  Mitja Bervar

Predsednik Državnega sveta

Član Interesne skupine negospodarskih dejavnosti - izvoljen kot predstavnik kulture in športa

Član Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport

elektronska pošta

-