A R H I V S K A     S T R A N

Član Državnega sveta

  Mirko Kozelj

V Državni svet izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov v 9. volilni enoti s sedežem v Kranju

Član Interesne skupine lokalnih interesov

Podpredsednik Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Član Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Član Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj 

elektronska pošta

Rojen 2. oktobra 1946 v vasi Hotemaže kot tretji od štirih otrok delavske družine. Osnovno šolo končal v Preddvoru, poklicno šolo v IKŠ Iskra v Kranju, za poklic je telefonski mehanik. Kasneje je med delom dokončal srednjo šolo in kasneje Višjo pravno šolo v Mariboru.
Najprej je bil zaposlen v tovarni Iskra v Kranju, od leta 1970 dalje pa v podjetju za PTT promet v Kranju (kasneje Telekom Slovenije PE Kranj). Od leta 2003 do 2010 je opravljal delo poklicnega župana Občine Šenčur. Z letom 2011 se je upokojil in delo župana opravlja nepoklicno. Poročen in oče dveh hčera in sina.

9. volilna enota obsega naslednje občine: Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas-Poljane, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur, Kranj, Tržič, Škofja Loka, Železniki, Žiri

Svetniška pisarna:

OBČINA ŠENČUR
Kranjska cesta 11
4208 ŠENČUR
Svetniška pisarna: v prostorih županske pisarne
Uradne ure svetniške pisarne (predhodna najava vsebine in časa razgovora): ponedeljek 9.00 – 12.00
sreda 9.00 – 11.00 in 14.00 – 16.00
Kontaktna oseba: Damjana Kastelic.
Telefon: (04) 251 91 00
Telefaks: (04) 251 91 11
E-pošta: obcina.zupan@sencur.si

Kontaktna oseba na občini za stik med državnim svetnikom in volilno bazo:

OBČINA JEZERSKO
Zgornje Jezersko 65
4206 ZG. JEZERSKO
Kontaktna oseba: Mojca Markič
Telefon: (04) 254 51 10
Mobilni telefon: 031 604 905
E-pošta: obcina@jezersko.si

OBČINA PREDDVOR
Dvorski trg 10
4205 PREDDVOR
Kontaktna oseba. Marko Bohinec, direktor občinske uprave
Telefon: (04) 275 10 11
E-pošta: marko.bohinec@preddvor.si
Uradne ure: ponedeljek 8.30 – 13.00
sreda 8.30 – 13.00 in 15.00 – 16.30
petek 8.30 – 13.00

MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1
4000 KRANJ
Telefon: (04) 237 30 00
Kontaktna oseba: Breda Prislan (tajništvo župana)
Telefon: (04) 237 31 01
E-pošta: breda.prislan@kranj.si
Uradne ure: ponedeljek, torek, četrtek 8.00 -15.00
sreda 8.00 - 17.00
petek 8.00 - 13.00

OBČINA ŽELEZNIKI
Češnjica 48
4228 ŽELEZNIKI
Kontaktna oseba: Lilijana Tolar, tajnica župana
E-pošta: lilijana.tolar@obcina.zelezniki.si
Telefon: (04) 500 00 00
Uradne ure: ponedeljek 7.30 - 15.00
torek 7.30 - 17.00
petek 7.30 - 13.00

OBČINA NAKLO Stara cesta 61
4202 NAKLO
Kontaktna oseba: Silvana Markič
Telefon: (04) 277 11 13
E-pošta: silvana.markic@obcina-naklo.si
Uradne ure: ponedeljek, torek, četrtek in petek 9.00 – 12.00
sreda 9.00 – 12.00 in 14.00 – 16.00

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM
Trg Davorina Jenka 13
4207 CERKLJE NA GORENJSKEM
Kontaktna oseba: Jana Jenko
Telefon: (04) 281 58 00
E- pošta: obcinacerklje@siol.net
Uradne ure: ponedeljek 8.00 - 11.00 in 12.00 - 14.00
sreda 8.00 - 11.00 in 12.00 - 16.00
petek 8.00 - 11.00

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE
Poljanska cesta 87
4224 GORENJA VAS
E-pošta: barbara.bogataj@obcina-gvp.si

OBČINA ŠKOFJA LOKA
Mestni trg 15
4220 ŠKOFJA LOKA
Kontaktna oseba: Irena Malovrh
E-pošta: irena.malovrh@skofjaloka.si
Telefon: (04) 511 23 17
Uradne ure: ponedeljek, torek 8.00 - 12.00 in 13.00 -15.00
sreda 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
petek 8.00 - 12.00

OBČINA ŽIRI
Loška cesta 1
4226 ŽIRI
Kontaktna oseba: Franci Kranjc
E-pošta: franci.kranjc@ziri.si
Telefon: (04) 505 07 00
Mobilni telefon: 041 639 609
Uradne ure: od ponedeljka do petka v okviru uradnih ur občinske uprave, po potrebi tudi izven uradnih ur.