A R H I V S K A     S T R A N

Član Državnega sveta

  Dr. Milan Medved

V Državni svet izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov v 6. volilni enoti s sedežem v Velenju

Član Interesne skupine lokalnih interesov

Član Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Član Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

 elektronska pošta

Rojen je bil 30. marca 1960, živi v Velenju, je poročen in oče dveh otrok.
Izobrazba: 1994, doktor znanosti, Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (NTF UL), Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo.

Področja dejavnosti: energetika, premogovništvo, energetski viri, preskrba z energijo, energetsko rudarstvo, proizvodnja električne energije in trgovanje z njo, ekološki in socialni vidiki rudarjenja, trajnostni razvoj, prestrukturiranje premogovne industrije, podzemno rudarjenje, širokočelno odkopavanje premoga, jamomerstvo, rudarske škode, nova delovna mesta, gospodarski in družbeni regionalni razvoj. 

Zaposlitve/kariera: 1992 - 1999 direktor Raziskav in razvoja v Premogovniku Velenje
1999 - 2001 član PO Premogovnika Velenje
2001 - 2005 član poslovodstva v Holdingu Slovenske elektrarne
2005 - 2007 namestnik generalnega direktorja v Holdingu Slovenske elektrarne
2007 - 2011 direktor Premogovnika Velenje
2011 - predsednik Uprave Premogovnika Velenje
Od 1996 naprej je član Slovenskega nacionalnega komiteja World Energy Council
Med leti 2003 - 2010 je bil predsednik Združenja za energetiko pri GZS in nato Energetske zbornice Slovenije
Od 2004 je član Sveta za energetiko pri SAZU
Od 2007 je višji predavatelj za področje geotehnologije in rudarstva na NTF Univerze v Ljubljani
Od 2008 je član Inženirske akademije Slovenije
Med leti 2008 - 2010 je bil član Strateškega sveta za energetiko Vlade RS
Od 2009 je docent na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru
Od 2009 je član IOC World Mining Congress
Od 2010 je član Slovenskega akademskega tehniško-naravoslovnega društva
Med leti 2010 - 2012 je bil predsednik Nadzornega sveta DARS
Od 2010 je član Nadzornega sveta Cinkarne Celje in od 2012 naprej tudi predsednik Nadzornega sveta Cinkarne Celje. 

Nagrade in priznanja:
Leta 2005 je prejel SNK WEC, nagrado za uresničevanje ciljev na znanstvenoraziskovalnem, podjetniškem in razvojnem področju.

6. volilna enota obsega naslednje občine: Gornji Grad, Ljubno, Luče, Nazarje, Mozirje, Velenje, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Rečica ob Savinji

Svetniška pisarna:

MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1
3320 VELENJE
Telefon: (03) 896 16 00
Svetniška pisarna: v prostorih Mestne občine Velenje (2. nadstropje)
Uradne ure svetniške pisarne: po dogovoru
Kontaktna oseba: Petra Cerjak
Telefon: (03) 896 16 18
E-pošta: petra.cerjak@velenje.si
Uradne ure: ponedeljek, torek in četrtek: 8.00 – 15.00
sreda 8.00 – 17.00
petek 8.00 – 13.00

Kontaktna oseba na občinah za stik med državnim svetnikom in volilno bazo:

OBČINA GORNJI GRAD
Attemsov trg 3
3342 GORNJI GRAD
Kontaktna oseba: Erika Podbrežnik
Telefon: (03) 839 18 50
E-pošta: obcina@gornji-grad.si
Uradne ure: ponedeljek, torek in četrtek 7.00 –15.00
sreda 7.00 – 17.00
petek 7.00 – 13.00

OBČINA MOZIRJE Šmihelska cesta 2
3330 MOZIRJE
Telefon: (03) 839 33 00
Kontaktna oseba: Ivan Suhoveršnik, župan (dosegljiv v službenem času)
E-pošta: zupan@mozirje.si
Mobilni telefon: 031 716 604

OBČINA REČICA OB SAVINJI
Rečica ob Savinji 55
3332 REČICA OB SAVINJI
Kontaktna oseba: Majda Potočnik, direktorica občinske uprave
Telefon: (03) 839 18 32
E-pošta: direktor@obcina-recica.si

OBČINA LUČE
Luče 106
3334 LUČE
Kontaktna oseba: Ciril Rosc, župan Občine Luče
Telefon: (03) 839 35 50
E-pošta: zupan@luce.si
Uradne ure: ponedeljek, torek in četrtek 7.30 – 10.30 in 11.00 – 15.00
sreda 7.30 – 10.30 in 11.00 – 17.00
petek 7.30 – 10.30 in 11.00 – 13.00