A R H I V S K A     S T R A N

Član Državnega sveta

Kekec Bojan Kekec

Državni svetnik

Član Interesne skupine lokalnih interesov - predstavnik 14. volilne enote s sedežem v Novem mestu

Podpredsednik Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve

Član Komisije za državno ureditev

 

 


Volilna enota št. 14 obsega sledeče občine:Dolenjske Toplice, Mirna, Mirna peč, Mokronog - Trebelno, Novo mesto, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje,  Žužemberk.

Kontaktna oseba na občini za stik med državnim svetnikom in volilno bazo:

OBČINA STRAŽA
Ulica talcev 9
8351 STRAŽA
Kontaktna oseba: Karmen Turk
Telefon: (07) 384 85 50
E-pošta: karmen.turk@obcina-straza.si
Uradne ure: ponedeljek 8.00 - 15.00
sreda 8.00 - 17.00
petek 8.00 – 10.00 in 11.00 - 13.00

OBČINA ŠENTRUPERT
Šentrupert 33
8325 ŠENTRUPERT
Kontaktna oseba: Mateja Jazbec
Telefon: (07) 343 46 00 ali (07) 343 46 02
E-pošta: mateja.jazbec@sentrupert.si
Uradne ure: ponedeljek 8.00–12.00 in 13.00-15.00
sreda 8.00-12.00 in 13.00-17.00
petek 8.00 - 12.00