A R H I V S K A     S T R A N

Član Državnega sveta

  Matjaž ŠVAGAN

V Državni svet izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov v volilni enoti številka 21, s sedežem v Trbovljah

Član Interesne skupine lokalnih interesov

Član Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Član Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

elektronska pošta

Rojen 21. maja 1963 v Ljubljani. Po poklicu je inženir organizacije dela.

Od leta 1984 do leta 1990 je opravljal dela in naloge sekretarja Občinskega odbora ZSMS Zagorje ob Savi. Leta 1990 je bil ustanovitelj in glavni urednik časopisa Zasavc, leta 1992 pa se je zaposlil v Liberalni demokraciji Slovenije in postal član volilnega štaba dr. Janeza Drnovška. V letu 1992 je bil izvoljen za predsednika Skupščine Občine Zagorje ob Savi, v letu 1994 pa na neposrednih lokalnih volitvah za župana Občine Zagorje ob Savi. Zdaj že peti mandat opravlja funkcijo župana Občine Zagorje ob Savi, dva mandata pa je bil tudi poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije, in sicer v mandatu 2000 - 2004 in 2004 - 2008.

V letih od 1996 do 2000 je bil član nadzornega sveta Pošte Slovenije in predsednik Nadzornega sveta Rudnika Zagorje v zapiranju. Od 2008 do 2010 je bil predsednik skupščine Komunale Zagorje ob Savi d.o.o. ter v letih od 2009 do 2010 član Sveta Zasavskih lekarn. V letu 2009 je opravil izpit za člana skupščin in nadzornih odborov.

12. avgusta leta 2010 je na občinski ravni ustanovil stranko Zagorje gre naprej – Združenje za napredek Zasavja. Stranka je osvojila absolutno večino na zadnjih lokalnih volitvah za občinski svet, sam pa je bil kot župan izvoljen s 75,3% glasov.

Je poročen in oče 6-letnega sina Teja.

21. volilna enota obsega naslednje občine: Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi

Kontaktna oseba na občini za stik med državnim svetnikom in volilno bazo: 

OBČINA TRBOVLJE Mestni trg 4
1420 TRBOVLJE
Kontaktna oseba: Maja Hvala
Telefon: (03) 562 79 81
E-pošta: maja.hvala@trbovlje.si
Uradne ure: ponedeljek in torek 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sreda 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
petek 8.00 - 13.00

OBČINA HRASTNIK
Pot Vitka Pavliča 5
1430 HRASTNIK
Kontaktna oseba: Danijela Miloševič
E-pošta: obcina.hrastnik@hrastnik.si
Telefon: (03) 565 43 50