A R H I V S K A     S T R A N

Član državnega sveta

Franc Kangler

V Državni svet izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov v 3. volilni enoti s sedežem v Mariboru

Član Interesne skupine lokalnih interesov

Član Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Član Komisije za državno ureditev

Član Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve

 


-
Kontaktna oseba na občini za stik med državnim svetnikom in volilno bazo:

OBČINA PESNICA
Pesnica pri Mariboru 39a
2211 PESNICA PRI MARIBORU
Kontaktna oseba: Karmen Kotnik, univ. dipl. prav.
Telefon: (02) 654 23 38
E-pošta: karmen.kotnik@pesnica.si
Uradne ure: ponedeljek, torek, četrtek 7.00 – 15.00
sreda 7.00 – 17.00
petek 7.00 – 13.00

OBČINA RAČE - FRAM
Grajski trg 14
2327 RAČE
Kontaktna oseba: mag. Zorica Zajc-Kvas
Telefon: (02) 609 60 10
E-pošta: info@race-fram.si
Uradne ure (v času uradnih ur občine):
ponedeljek 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sreda 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
petek 8.00 - 13.00