A R H I V S K A     S T R A N

Član Državnega sveta

Ozimič

Milan Ozimič

Državni svetnik

Vodja Interesne skupine lokalnih interesov  - predstavnik 4. volilne enote s sedežem v Slovenski Bistrici

Član Komisije za državno ureditev

Volilna enota št. 4 obsega sledeče občine:
Lovrenc na Pohorju, Makole, Oplotnica, Poljčane, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica.