A R H I V S K A     S T R A N

Član Državnega sveta

Golob

prof. dr. Janvit Golob

Državni svetnik

Član Interesne skupine negospodarskih dejavnosti - predstavnik raziskovalne dejavnosti

Član Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Član Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Član Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide