A R H I V S K A     S T R A N

Član Državnega sveta

  Janko POŽEŽNIK

V Državni svet izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov

Član Interesne skupine lokalnih interesov

Član Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve

Član Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport

elektronska pošta

Rojen je bil 2. avgusta 1960.

Dokončal je gimnazijo pedagoške smeri v Celju in zaključil študij obramboslovja in politologije na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani.
V letih 1984 – 1991 je poučeval predmet obramba in zaščita na Gimnaziji v Celju. Potem pa je bil od leta 1991 naprej na različnih funkcijah na Ministrstvu za obrambo, v Slovenski vojski ter na direktoratu za logistiko MO.

Od leta 2006 je zaposlen v Poklicni gasilski enoti v Celju, kjer opravlja delo direktorja – poveljnika. V vsem dosedanjem delu si je pridobil veliko znanj in izkušenj na področju organizacije in načrtovanja.
Bil je aktiven športnik, je tudi mednarodni rokometni sodnik in mednarodni rokometni delegat.
Je veteran vojne za Slovenijo in odlikovan z mnogimi priznanji Slovenske vojske.

Življenjepis Janko Požežnik.pdf

5. volilna enota obsega naslednje občine: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Radeče, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Štore, Šmarje pri Jelšah, Tabor, Vransko, Vitanje, Vojnik, Zreče, Žalec

Svetniška pisarna:

MESTNA OBČINA CELJE
Trg celjskih knezov 9
3000 CELJE
Telefon: (03) 426 56 50
Svetniška pisarna: v prostorih Mestne občine Celje
Uradne ure: vsako prvo sredo v mesecu med 15. in 17. uro
Kontaktna oseba: Jožica Brglez
Telefon: (03) 426 56 80
E-pošta: uprava-moc@celje.si

Kontaktna oseba na občini za stik med državnim svetnikom in volilno bazo:

OBČINA ŠENTJUR
Mestni trg 10
3230 ŠENTJUR
E-pošta: obcina.sentjur@sentjur.si
Kontaktna oseba: Sandi Potočnik
Telefon: (03) 747 13 10
E-pošta: sandi.potocnik@sentjur.si
Uradne ure: ponedeljek in torek 8.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00
sreda 8.00 – 12.00 in 13.00 – 17.00
petek in dan pred dela prostim dnem 8.00 – 13.00

OBČINA ZREČE
Cesta na Roglo 13 b
3214 ZREČE
Telefon: (03) 757 17 00
Kontaktna oseba: Mateja Čremošnik
Telefon: (03) 757 17 05
E-pošta: mateja.cremosnik@zrece.eu
Uradne ure: ponedeljek in torek 8.00 – 12.00 in 13.00 - 15.00
sreda 8.00 – 12.00 in 13.00 - 17.00
petek 8.00 – 13.00 

OBČINA DOBRNA
Dobrna 19
3204 DOBRNA
Kontaktna oseba: Zdenka Kumer, direktorica občinske uprave
Telefon. (03) 780 10 57
Mobilni telefon: 041 349 751
E-pošta: zdenka.kumer@dobrna.si

OBČINA ŠTORE
Cesta XIV. divizije 15
3220 ŠTORE
Kontaktna oseba: Lidija Buser
Telefon: (03)780 38 46
E-pošta: lidija.buser@store.si
Uradne ure: ponedeljek, torek in četrtek 7.00 – 15.00
sreda 7.00 – 17.00
petek 7.00 – 13.00

OBČINA ŽALEC
Ulica Savinjske čete 5
3310 ŽALEC
Kontaktna oseba: Darja Orožim, višja svetovalka za zadeve občinskega sveta
Telefon: (03) 713 64 12
Mobilni telefon: 041 346 380
E-pošta: darja.orozim@zalec.si
Uradne ure: ponedeljek, torek in četrtek 8.00 – 15.00
sreda 8.00 – 17.00
petek 8. – 13.00