A R H I V S K A     S T R A N

Član Državnega sveta

Semolič Mag. Dušan Semolič

Državni svetnik

Vodja Interesne skupine delojemalcev

Član Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Član Komisije za državno ureditev

e-naslov: dusan.semolic@sindikat-zsss.si

Rojen je bil 8. avgusta 1947 v Prvačini, občina Nova Gorica. Je diplomirani pravnik in magister pravnih znanosti.

Kot diplomirani pravnik je začel z delom v Intertradu, podjetju za mednarodno trgovino. Na prvih večstrankarskih parlamentarnih volitvah aprila 1990 je bil izvoljen v parlament Republike Slovenije. Bil je vodja Kluba poslancev Socialistične stranke Slovenije.

Leta 1991 je bil prvič izvoljen na mesto predsednika Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. To delo opravlja ves čas, decembra 2012 je bil na mesto predsednika Zveze svobodnih sindikatov Slovenije izvoljen že petič.

Mag. Dušan Semolič je član Izvršnega odbora Evropske konfederacije sindikatov.

Novembra 1997 je bil prvič izvoljen za člana Državnega sveta Republike Slovenije, kot predstavnik interesov delojemalcev. V Državni svet je bil izvoljen tudi leta 2002, 2007 in decembra 2012.