A R H I V S K A     S T R A N

Član Državnega sveta

  Uroš Brežan

V Državni svet izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov v 13. volilni enoti s sedežem v Tolminu

Član Interesne skupine lokalnih interesov

Član Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve

Član Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

elektronska pošta

Rodil se je 12. aprila 1972. Leta 1992 je zaključil gimnazijo Tolmin ter nadaljeval šolanje na Ekonomski fakulteti v Ljubljani,kjer je diplomiral 2001 z naslovom diplomskega dela Smiselnost trženja Posočja kot turistične destinacije.

Delovne izkušnje:
1997 - 2000 ŠOU Ljubljana, vodja informacijske pisarne
2000 – 2001 S.V. RSA d.o.o., na področju trženja
2001 – 2004 M Servis d.o.o., urednik spletnih strani in referent za marketing in vodja poslovalnic in splošnega sektorja
2005 – 2006 Posoški razvojni center, vodja lokalnega podjetniškega centra, vodja projektov
2006 – 2010 župan Občine Tolmin

Leta 2010 ponovno izvoljen za župana Občine Tolmin.

Kot župan opravlja tudi naslednje funkcije: član predsedstva Skupnosti občin Slovenije, član Sveta Fundacije za šport (predstavnik Združenja občin Slovenije), član Nadzornega Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013 (predstavnik Združenja občin Slovenije).

Tudi zunaj svojega delovnega okolja je aktiven na mnogih področjih, delal je v okviru študentskih organizacij, v letih 2002 -2006 je bil predsednik sveta zavoda za šport občine Tolmin, v letih 2002 – 2006 član sveta Posoškega razvojnega centra, od leta 2004 je podpredsednik Stranke mladih Slovenije ter v letih 2004 – 2006 predsednik Kluba malega nogometa Puntar (slovenski malonogomentni prvoligaš). 

13. volilno enoto sestavljajo občine: Bovec, Cerkno, Idrija, Kobarid, Tolmin

OBČINA TOLMIN – svetniška pisarna Ulica Padlih borcev 2
5220 TOLMIN
Svetniška pisarna: prostori Občine Tolmin
Uradne ure svetniške pisarne: dosegljiv po dogovoru
Telefon: (05) 381 95 00
E-pošta: uros.brezan@tolmin.si

Kontaktna oseba na občini za stik med državnim svetnikom in volilno bazo:

OBČINA KOBARID Trg svobode 2
5222 KOBARID
Kontaktna oseba: Darja Hauptman, županja Občine Kobarid
Telefon: (05) 389 92 14
Mobilni telefon: 031 608 389
E-pošta: zupanja@kobarid.si
Uradne ure: ponedeljek, petek 8.00 – 12.00
sreda 8.00 – 12.00 in 13.00 – 16.00

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8
5230 BOVEC
Kontaktna oseba: Siniša Germovšek, župan Občine Bovec
Telefon: (05) 384 19 00
E-pošta: obcina.zupan@bovec.si
Dosegljiv po dogovoru

OBČINA CERKNO
Bevkova 9
5282 CERKNO
Kontaktna oseba: Miran Ciglič, župan Občine Cerkno
Telefon: (05) 373 46 40
E-pošta: miran.ciglic@cerkno.si
Dosegljiv po dogovoru

OBČINA IDRIJA
Mestni trg 1
5280 IDRIJA
kontaktna oseba: Bojan Sever, župan Občine Idrija
Telefon: (05) 373 45 00
E-pošta: bojan.sever@idrija.si
Dosegljiv po dogovoru