A R H I V S K A     S T R A N

Član Državnega sveta

  Franc Golob

V Državni svet izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov v 19. volilni enoti s sedežem v Slovenj Gradcu

Član Interesne skupine lokalnih interesov

Član Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Član Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

elektronska pošta

Franc Franjo Golob je bil rojen 2. avgusta 1967 v Svetem Vidu pri Vuzenici, je poročen in oče dveh sinov. Po izobrazbi je ekonomsko komercialni tehnik.
Opravlja delo župana Občine Vuzenica, pred tem pa je bil dva mandata občinski svetnik.
Je aktiven član mnogih društev v lokalnem okolju. Že deset let  je predsednik športnega društva v Vuzenici ter predsednik Športno Turističnega društva Sveti Vid. V prostem času se aktivno ukvarja s športom (nogomet, smučanje..). Živi na Svetem Vidu.
 
19. volilna enota obsega naslednje občine: Črna na Koroškem, Dravograd, Muta, Podvelka, Prevalje, Ribnica na Pohorju, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Mislinja, Mežica, Slovenj Gradec, Vuzenica

Svetniška pisarna:
OBČINA VUZENICA Mladinska ulica 1
2367 VUZENICA
Telefon: (02) 879 12 20
Svetniška pisarna: v prostorih Občine Vuzenica
Uradne ure svetniške pisarne: vsako sredo od 15.00 do 17.00
Kontaktna oseba: Franc Golob, župan in državni svetnik
Telefon: (02) 879 12 25
Mobilni telefon: 070 744 007
E-pošta: golob.franjo@gmail.com

Kontaktna oseba na občini za stik med državnim svetnikom in volilno bazo:

OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM Gačnikova pot 5
2390 RAVNE NA KOROŠKEM
Kontaktna oseba: Vojko Močnik
Telefon: (02) 821 60 13
E-pošta: vojko.mocnik@ravne.si