A R H I V S K A     S T R A N

Član Državnega sveta

  Samer Khalil

V Državni svet izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov v 15. volilni enoti s sedežem v Črnomlju

Član Interesne skupine lokalnih interesov

Član Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve

Član Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

 

elektronska pošta

15. volilna enota obsega naslednje občine: Črnomelj, Metlika, Semič

Svetniška pisarna:

OBČINA ČRNOMELJ
Trg svobode 3
8340 ČRNOMELJ
Telefon: (07) 306 11 00
Telefaks: (07) 306 11 30
Svetniška pisarna: v prostorih Občine Črnomelj (mala sejna soba)
Uradne ure svetniške pisarne: vsak prvi ponedeljek v mesecu med 17. in 19. uro
Kontaktna oseba: Tamara Potočar, direktorica občinske uprave
Telefon: (07) 306 11 10
E-pošta: tamara.potocar@crnomelj.si
Uradne ure: ponedeljek 7.30 – 14.30
sreda 7.30 – 16.30
petek 7.30 – 12.30 

Kontaktna oseba na občini za stik med državnim svetnikom in volilno bazo:

OBČINA METLIKA
Mestni trg 24
8330 METLIKA
Kontaktna oseba: mag. Mirjana Adlešič, direktorica občinske uprave
Telefon: (07) 363 74 26
Elektronska pošta: mirjana.adlesic@metlika.si
Uradne ure: vsak delovni dan 7.30 - 15.30

OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Kontaktna oseba: Mateja Kambič, direktorica občinske uprave
Telefon: (07) 356 53 53/60
Elektronska pošta: mateja.kambic@semic.si
Uradne ure: ponedeljek 7.30 - 10.00 in 11.00 - 14.30
sreda 7.30 - 10 00 in 11.00 - 16.30
petek 7.30 - 10.00 in 11.00 - 13.30