A R H I V S K A     S T R A N

Član Državnega sveta

  Alojz Glavač

V Državni svet izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov v 11. volilni enoti s sedežem v Murski Soboti

Član Interesne skupine lokalnih interesov 

Podpredsednik Komisije za lokalno samupravo in regionalni razvoj

Član Komisije za državno ureditev

elektronska pošta

Alojz Glavač je bil rojen v delavsko kmečki družini, ima še dva brata in dve sestri. Osnovno šolo obiskoval v Boginji, Splošno gimnazijo pa v Murski Soboti. Leta 1979 vpisan na Fakulteto za elektrotehniko v Ljubljani. Leta 1985 po končani vojaščini se zaposli kot razvijalec v tovarni Elrad – Gorenje v Gornji Radgoni. Vmes dela tudi v Ljubljani na Razvojno projektnem inženiringu iste firme. Leta 1990 se zaposli na Srednji poklicni in tehniški šoli v Murski Soboti kot učitelj. Od leta 1995 do 2010 opravlja funkcijo občinskega svetnika v Občini Moravske Toplice. V mandatu od 2006 do 2010 dela kot podžupan. Od leta 2010 opravlja funkcijo župana Občine Moravske Toplice. 

11. volilna enota, občine: Beltinci, Dobrovnik, Cankova, Črenšovci, Grad, Gornji Petrovci, Hodoš, Odranci, Kobilje, Kuzma, Lendava, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana

Svetniška pisarna:

OBČINA MORAVSKE TOPLICE
Kranjčeva ulica 3
9226 MORAVSKE TOPLICE
Telefon: (02) 538 15 00
E-pošta: obcina@moravske-toplice.si
Svetniška pisarna: v sejni sobi Občine Moravske Toplice
Uradne ure svetniške pisarne: vsak prvi ponedeljek v mesecu od 11.00 do 12.00
Kontaktna oseba: Anita Čontala Pulić
Telefon: (02) 538 15 00 / 538 15 05

Kontaktne osebe na občini za stik med državnim svetnikom in volilno bazo:

MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA Kardoševa 2
9000 MURSKA SOBOTA
Kontaktna oseba: Sabina Gutalj, vodja oddelka za splošne zadeve Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota
Telefon: (02) 525 16 70
E-pošta: sabina.gutalj@murska-sobota.si
Uradne ure: ponedeljek, torek in četrtek 7.00 – 15.00
sreda 7.00 – 16.00
petek 7.00 – 14.00

OBČINA CANKOVA Cankova 25
9261 CANKOVA
Kontaktna oseba: Drago Vogrinčič, župan
Telefon: (02) 540 93 77
E-pošta: zupan@obcina-cankova.si

OBČINA HODOŠ - HODOS KÖZSÉG
Hodoš 52
9205 HODOŠ - HODOS
Kontaktna oseba: Lidija Sever
Telefon: (02) 559 80 21
E-pošta: obcina-hodos-kozseg@siol.net

OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSÉG
Glavna ulica 20
9220 LENDAVA
Kontaktna oseba: Jasna Bračič – Szabó
Telefon: (02) 577 25 21
E-pošta: jasna@lendava.si
Uradne ure: vsak delavnik v okviru delovnega časa občinske uprave

OBČINA KUZMA
Kuzma 60c
9263 KUZMA
Kontaktna oseba: Roman Fartek, Gornji Slaveči 115, Kuzma
Mobilni telefon: 041 716 569