A R H I V S K A     S T R A N

Član Državnega sveta

  mag. Marija Lah

V Državni svet izvoljena kot predstavnica delodajalcev

Članica Interesne skupine delodajalcev

Predsednica Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Članica Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

elektronska pošta

Na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani je diplomirala na univerzitetni stopnji v letu 1980. Zaposlila se je v družbi Petrol d.d., kjer je s prekinitvijo 4 let, zaposlena še danes in sicer kot direktorica odvisne družbe. Na vodilnih in vodstvenih funkcijah v gospodarstvu je bila zaposlena več kot polovico svoje kariere. Vseskozi je pridobivala tudi funkcionalna znanja iz posameznih področij, na IEDC – Poslovni šoli Bled pa je tudi magistrirala. Dve leti je bila izvršna direktorica Trgovinske zbornice Slovenije, ki jo danes vodi kot predsednica.