A R H I V S K A     S T R A N

Član Državnega sveta

  Oskar Komac

V Državni svet izvoljen kot predstavnik delojemalcev

Član Interesne skupine delojemalcev

Član Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Član Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

elektronska pošta

-