A R H I V S K A     S T R A N

Član Državnega sveta

Verbič

Jernej Verbič

Državni svetnik

Član Interesne skupine lokalnih interesov - predstavnik 16. volilne enote s sedežem v Sežani

Predsednik Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Član Komisije za državno ureditev

Rojen 29. marca 1952 v Postojni.

Župan Občine Postojna.

Poklicne funkcije: 1971 - 1973 Hotel Jama v Postojni, 1973 šolanje na Filozofski fakulteti v Ljubljani, 1977 – 1979 Postojnska jama - področje analiz, 1997 – 2002 Služba družbenega knjigovodstva, Agencija RS za plačilni promet AJPES; 2002 župan Občine Postojna.

Nepoklicne funkcije: 1995 – 1998 predsednik Nadzornega odbora Občine Postojna, 1994 - 2002 predsednik Krajevne skupnosti Postojna, 1998 - 2002 član občinskega sveta in podžupan Občine Postojna.

16. volilna enota obsega naslednje občine: Divača, Ilirska Bistrica, Hrpelje-Kozina, Komen, Pivka, Postojna, Sežana

Kontaktna oseba na občini za stik med državnim svetnikom in volilno bazo:

OBČINA SEŽANA
Partizanska cesta 4
6210 SEŽANA
Kontaktna oseba: Adrijana Suša Bonifacio
E-pošta: adrijana.susa@sezana.si
Uradne ure: ponedeljek in petek 7.30 - 11.00
sreda 7.30 - 11. 00 in 12.00 - 16.00